corporate culture change management

duurzaam veranderen

De mens centraal, ook online

Duurzaam, hoe dan?Wetenschappelijk onderbouwd

Hoe zou dat er voor u uitzien?

De wereld om ons heen verandert, u als organisatie heeft hierin mee te gaan. Hoe zorgt u er voor dat uw mensen optimaal blijven samenwerken in deze veranderende situatie ten gunste van uw beoogd resultaat? Hier ontstaat weerstand terwijl de kritische succesfactor vaak ook de mens is.

Wij hebben zelf een verandermethode ontwikkeld die zich sinds 1999 heeft bewezen. Deze methode, de methode GoldenBox (MGB), richt zich met name op de organisatiecultuur, houding en gedrag als kritische succesfactor.

Uw uiteindelijke optimale resultaat is een samenspel tussen marktbeweging, uw processen en de mensen binnen uw organisatie. Bij ingrijpende veranderprocessen zijn wij graag uw samenwerkingspartner en ondersteunen wij u bij de afstemming tussen mens, proces en markt.

de eerste stappen vooruit

De bestaande organisatie blijft het vertrekpunt.

De omgeving verandert altijd. De vraag is: ‘Op welk moment kom ik in actie, wat is mijn eerste stap?’

Niets doen is geen optie, achter elke verandering aanrennen ook niet. Elke bedrijfscultuur heeft zijn eigen kenmerken. Deze unieke omgeving vraagt om een unieke aanpak. Zo’n unieke aanpak bestaat gelukkig wel uit een aantal vaste stappen.

Allereerst is onze vraag of u als opdrachtgever en wij als opdrachtnemer bij elkaar passen. Langere termijnvisie en mensgerichtheid zijn hierbij voor ons belangrijke waarden.

De eerste stappen die wij voorstellen zijn:

  • Masterclass Change management, inhoudelijke kennismaking
  • Consulting analyse
  • Stappenplan en de offerte

Onze specialiteit

het samen met u zorgen voor een optimaal geïntegreerde oplossing voor uw verandervraagstuk

Corporate

culture

Change

management

Wat kunt u van ons verwachten?

Allereerst een professionele partner. Wij blijven ook altijd ook onszelf ontwikkelen. We walk our talk. Onze relatie met u staat boven alles.

Wij zijn doortastend waar nodig, genuanceerd waar vereist, vernieuwend bij blokkades en gepast confronterend. Ook zijn wij flexibel en kunnen met een brede verscheidenheid van mensen omgaan.

Alles draait er bij ons om cultuur, houding en gedrag aan te sluiten op de processen en het beoogde veranderresultaat.

24/7 contact

Voor u zijn wij 24/7 bereikbaar.

Doorwrochte aanpak

Onze werkwijze hebben wij in de afgelopen 20 jaar doorlopend doorontwikkeld. Wij weten wat wij doen.

bijzondere inzichten

Wij zullen al onze inzichten met u blijven delen.

Actiegericht

Bij elk gesprek, overleg, contact leveren wij direct uitvoerbare handvatten. 

Diensten

Geïntegreerde persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling kan voor een individu binnen een organisatie van doorslaggevend belang zijn, voor zowel de persoon als de organisatie.

Allerlei situaties binnen het zakelijke en ook privé domein kunnen behoorlijk in de weg zitten.

Met het doorlopen van ons traject zal de persoonlijke effectiviteit significant toenemen. 

Ook bij toekomstige ambities zullen extra competenties op het gebied van houding en gedrag van doorslaggevend belang zijn. Onze methode GoldenBox voorziet hierin.

Geïntegreerde ontwikkeling van teams en afdelingen

De noodzaak tot teamontwikkeling speelt natuurlijk zowel tussen de diverse teams onderling als binnen het team zelf.

Op haast alle fronten volgen de veranderingen elkaar steeds sneller op. Flexibiliteit, samenwerking, nieuwe wisselende teams, dat is best ingewikkeld.

Collectief draagvlak is essentieel. Inzicht, overdracht, kennis delen, leiderschap, allerlei thema's die naast persoonlijke thema's ook allemaal zeer relevant zijn binnen uw organisatie. De veranderingen tegengaan heeft geen zin. Wij geven u handvatten hoe hiermee om te gaan.

Optimaal geïntegreerd organisatiebreed veranderprogramma

Wat verandert er zoal?

De klant (de markt), nieuwe producten, (deels) nieuwe organisatie, concurrentie, acquisitie, legio onverwachte en te verwachten veranderingen...

De scope in termen van tijd, beoogd resultaat van de verandering en de afstemming hiervan met onze opdracht dient zo bewust mogelijk gekozen te worden.

Deze strekt ook tot buiten het bedrijf. Ook internationale invloeden spelen vaak een doorslaggevende rol. 

Informatie & een afspraak maken

Postbus 6
NL-2660 AA
Bergschenhoek

+31 6 48271245
info@cccm.nl