Consultants

Team van professionals

Jurgen Steeman

DGA

Opdrachtnemer en centraal coördinator

Experts netwerk

Met onze netwerkwerkpartners vormen wij tailor made projectteams.

In 1996 heb ik aan de Erasmus westerse filosofie gestudeerd en Oostere filosofie aan de hogeschool Utrecht. Daarna ben ik in drie maanden naar Santiago de Compostella gelopen. In 1999 heb ik mijn postdoctraal Change management afgerond. In de zelfde periode trainingen in de US, DE, EN en BE gevolgd. In 2000 ben ik begonnen met mijn Change managenent consultancy. Ik verzorg ook trainingen in het Duits, Frans en Engels. Zelfs één keer voor Chinese ondernemers in Beijing (2008). In 2012 heb ik één jaar promotieonderzoek op Nyenrode gedaan. in 2014 heb ik een boek over verandermanagement rondom cultuur, houding en gedrag geschreven.

Jaap Geenen
Eric Groeneweg
Bart van Ierschot (INT)
Erik Klok
Els van der Linden (INT)
Victor Mirovic (INT)
Koos van Raalte
Joost van der Sluijs (INT)
Rienk van der Vaart
Frank Verberck (NL/FR)
Patrice Wellhoff (FR)

Onze organisatie

Wij zijn een netwerkorganisatie. Wij zijn verbonden met de stichting DVC, waarin de door ons ontwikkelde methode GoldenBox is ondergebracht. Verder werken wij samen met KeenCorp BV, die een algoritme heeft ontwikkeld op een onderdeel van de methode GoldenBox. Lokaal in Nederland werken wij samen met onder andere Goeree Lighthouse, AMBCS, Cratos BV en internationaal met HayGroup KornFerry.

Onze klanten

Wij werken graag voor klanten die de mens centraal hebben staan. Wij zoomen uiteraard in op medewerkers en kunnen ook indien nodig verder kijken naar directie, klanten en andere stakeholders. Onze klanten hebben duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel staan en hebben daarbij aandacht voor de langere termijn. 

Jarenlange ervaring

Wij hebben ervaring op het grensvlak van het beleid van multinationals en de coördinatie van hun zeer complexe interne processen. Sinds 1999 combineren wij dit met interventies op cultuur, houding en gedrag binnen de continue veranderende omgeving. Vanuit mijn postdoctoraal Change management draag ik zorg voor een gestructureerde aanpak van deze complexe stituaties.

Voortschreidend inzicht

In toenemende mate blijkt dat de mens binnen elke organisatie het verschil maakt!

Daarom richten wij ons, naast de resultaten en de processen, nadrukkelijk op cultuur, houding en gedrag van alle betrokkenen.

%

Relevantie van cultuur, houding en gedrag

%

Afbreukrisico bij een niet ondersteunende cultuur, houding en gedrag

Nog enkele zaken:

Goed om te weten

Onze ambities

Wij zijn zelf ook nadrukkelijk bewust van de fenomenen rondom cultuur, houding en gedrag. Samen met gelijkgestemden willen wij ons blijvend hierin verdiepen.

Verbinders

Samen met onze partners vormen wij een netwerkorganisatie. Wij zijn zowel onderling sterk verbonden als met onze klanten. Juist deze verbondenheid is voor ons essentieel midden in een continu veranderende wereld.

Resultaten

U kunt ons aanspreken op de verantwoordelijkheid van ons aandeel in de gezamenlijk te behalen resultaten.

Intellectueel eigendom

Wij werken vanuit de methode GoldenBox. Het intellectueel eigendom van deze methode is onder gebracht bij de Stichting DVC.

Privacy

Hoe wij omgaan met privacy treft u aan in deze link.

Toegevoegde waarde

Onze focus ligt op het creëren van waarde voor u. Wij staan open voor verschillende verdienmodellen. Samen komen wij tot een voor beide partijen goed werkend vergoedingsmodel.