Onze diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

Welke resultaten kunt u van ons verwachten, wat kunnen wij u beloven, waar kunt u bij ons op vertrouwen?

Wij kunnen niet alles…

Wat kunnen wij wel?

Wat wij voor u kunnen betekenen is het scherp krijgen, de vinger op de zere plek leggen, van uw verandervraag. Met inzicht in het totale veranderperspectief kunnen wij met u samen uw strategie bepalen. Scenarioanalyse, korte danwel langere termijn, cultuurinvloeden van de klant of de werknemers zijn hierbij belangrijke elementen.

Ondanks goede leiderschapskwaliteiten binnen uw organisatie kan groepsdynamiek onbedoeld zorgen voor een  suboptimaal restultaat. Onze specialiteit is het coachen, trainen, begeleiden van uw mensen, zodat zij maximaal aansluiting vinden bij uw veranderdoelstellingen. 

Intake

Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijke kennismaking. Samen met u doen wij een eerste verkenning van uw vraagstuk. Bij complexe verandervraagstukken bieden wij eventueel een masterclass Change management aan.

Corporate Coaching

Mensen op strategische posities spelen uiteraard een doorslaggevende rol. Wij bieden deze mensen een traject Corporte coaching waarin zij gaan ervaren hoe effectiever gewerkt kan worden. Wij maken hierbij gebruik van de methode GoldenBox. Deze methode richt houding en gedrag ten dienste van de processen en het resultaat. Vervolgens kan uit eigen ervaring de connectie gemaakt worden voor een grotere uitrol. Allereerst geldt hier het belang van de individu. Later, nadat inzicht en commitment heeft kunnen ontstaan, nemen wij de volgende stap binnen het over-all proces. In onze aanpak wordt de borging van nieuw houding en gedrag meegenomen. 

Teams ontwikkelen en integreren

Thema’s waar teams vaak mee worstelen zijn ondermeer respect, waardering, contact en overdracht. Dit geldt zowel intern als naar hun directe omgeving. De onderliggende houding en gedragselementen zijn veelal nadrukkelijk voor verbetering vatbaar, zowel op het organisatie als op het menselijke vlak. Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met de overkoepelende organisatie. Ook hier nemen wij de borging op houding en gedrag mee.

Begeleiden complexe verandertrajecten

Complexe vraagstukken begeleiden wij vanuit een interim, consultant of trainer positie. Bij complexe vraagstukken onderkennen wij een drietal varianten: projectmanagement, change management en crisismanagement. Ondersteuning bij het creëren van draagvlak, het inrichten van een effectieve projectfasering en afstemming qua complexiteit behoort tot onze core business. Hierbij zorgen wij voor rust en overzicht zodat u zorgvuldig kunt sturen.

Nazorg

Vanuit onze jarenlange ervaring weten wij dat elk verandertraject terugvalmomenten kent. Wij weten dan ook precies wat nodig is om tot een duurzame consolidatie te komen. Vanuit deze inzichten kunnen uw investering waarborgen.

Het proces

In hoofdlijnen

Research & Analyse

Sinds 1996 houden wij ons doorlopend bezig met onderzoek en analyse van houding en gedrag van mensen in een profesionele omgeving. Dit zowel vanuit de literatuur als de diverse projecten.

Duurzaam

Veranderingen vragen altijd ander gedrag en een andere houding.

Houding en gedrag laten zich zelden in een weekendje veranderen. Herhaling is essentieel, terugval ligt soms ook na jaren nog op de loer.

Wij weten hoe wij houding en gedrag duurzaam mee kunnen nemen naar een nieuwe situatie.

Actie & meten

Wij hebben het trainingsprogramma methode GoldenBox ontwikkeld, waarmee wij met de houding en het gedrag van de betrokkenen aan de slag gaan.

Daarnaast werken wij met het meten van dit gedrag samen met KeenCorp BV. Zij hebben een psycholinguïstisch algoritme ontwikkeld waarmee wij onze interventies kunnen volgen.

Klanten

Vertrouwd door deze bedrijven