Casus

voorbeelden

#1 Corporate coaching

#2 Teams uit een semi-overheidsorganisatie

#3 Een totaal verandertraject bij een fabriek

Alle voorbeelden zijn echt en zijn geanonimiseerd

Corporate coaching

Een traject waarbij de directeur zelfinzicht kreeg door zijn eigen blindevlek onder ogen te zien. Mede hierdoor kon hij aanblijven als directeur en heeft hij zijn directe omgeving mee kunnen nemen in zijn ambities. Blindevlek-technisch, met het volgen van zijn oude patronen, zou hij naar eigen zeggen allang zijn afgehaakt en waarschijnlijk nog regelmatig in zijn eigen valkuil zijn gevallen.

Teams uit een semi-overheidsorganisatie

Vanuit nieuw overheidsbeleid werd besloten een bedrijfsonderdeel te privatiseren. De vorige stap, van overheid naar semi-overheid, werd nu doorgezet richting de private sector. Hierbij hebben wij samen eerst de scope van het gehele project bepaald en beperkt tot onze invloedssfeer. De houding en het gedrag waren hier de kritische succesfactoren en daarmee de mens. Dat betekende dus een bijna geheel nieuwe cultuur. 

Vervolgens hebben wij alle functieprofielen opnieuw ontworpen. Hierbij hebben wij nadrukkelijk de nieuwe cultuur-, houding- en gedragselementen meegenomen inclusief de  technische functievereisten.

Deze nieuwe elementen hebben wij via onze methode GoldenBox voorgelegd en hierop hebben wij commitment gekregen. Via leuke en uitdagende oefeningen hebben wij bij de deelnemers hun intrinsieke drive tot verandering  geraakt. Daarmee hebben wij de deelnemers individueel en collectief met succes meegenomen door het gehele proces.

Een totaal verandertraject bij een fabriek

De gehele organisatie had positieve ervaringen met de afdeling Logistiek ondanks de continue organisatieveranderingen. Echter, binnen deze afdeling rommelde het van alle kanten, hetgeen weldegelijk door de directie werd opgemerkt. Deze afdeling zat in z’n eigen vissenkom. Ook hier was de mens met zijn houding en gedrag de kritische succesfactor.

Met deze vraag zijn wij eerst met de directie aan de slag gegaan. Dit was zeer zeker een onverwachte wending bij de intake. Maar bij een succesvolle verandering is het nodig dat de leidinggevende tenminste begrijpt wat wij gaan doen. Anders is de kans op terugval groot.

Uiteindelijk heeft het succes van onze aanpak ertoe geleid dat wij door de jaren heen vele afdelingen van deze organisatie hebben kunnen begeleiden.