Aan de slag

Stappenplan

gespecialiseerd in

cultuur, houding & gedrag

Duurzame aanpak

Een verandertraject richten wij altijd in vanuit een projectmatige aanpak. Met een nadrukkelijke borging naar de toekomst.

 

De Gap-analyse

Wij starten een onderzoek vanuit een eigen checklist. Wij onderzoeken onder andere het gedeelde begrip voor en inzicht in de huidige situatie. En aansluitend de onderbouwing van de gewenste nieuwe situatie. Wij besteden extra aandacht aan hetgeen ‘niet’ gezegd wordt en creëren openheid en vertrouwen. Wij lopen mee met de medewerkers van het betreffende bedrijfsonderdeel. Op die manier zijn wij zichtbaar zijn en ervaren de situatie zelf. Vanuit de Gap-analyse kijken wij verder naar ondermeer:

 • Werkmethodes
 • Aansturing en hiërarchie
 • Organisatiestructuur
 • Werkrelaties
 • Gedrag en gewoonten

De stakeholders

Om voldoende draagvlak te creëren bij alle stakeholders zijn de volgende zaken van belang:

 • Wie zijn de stakeholders en en wat is hun belang?
 • Akkoord op de gap-analyse door alle betrokkenen
 • Het verkrijgen van commitment van alle stakeholders
 • De kwartiermaker dient de/een autoriteit te zijn
 • Ook informele leiders dienen mee te zijn
 • Herhaling van de boodschap is een essentieel fenomeen
 • Alertheid op weerstand bij de ‘gelijken onder elkaar’, primus inter pares
 • Het creëren van meerdere momenten waarop vragen beantwoord zullen worden

 

Aansluiting overige organisatieonderdelen

We ontwikkelen een integratieplan voor de overige organisatieonderdelen. Hierbij hoort ook een communicatieplan met aandacht voor alle stakeholders in de hele keten.

 

Interventies

In deze fase starten wij met interventies zoals workshops, trainingen en coaching, gerelateerd aan:

 • Resultaat
 • Proces
 • Cultuur, houding en gedrag, op basis van kritische succesfactoren

 

Consolideren

Nadat de veranderingen zijn doorgevoerd, sluiten wij het project af middels een overdracht. Om duurzaamheid te borgen, met name op het gebied van houding en gedrag, leveren wij een nazorgprogramma.

Het fenomeen tijd

De planning, ook al verandert die constant, momentum, adoptietijd, integratietijd, complexi-tijd, procestijd, op al deze tijdsaspecten dient heel bewust gestuurd te worden.

Scope

Het bepalen van de scope is heel belangrijk. Deze scope mag niet te groot en zeker niet te klein zijn. Voor het bepalen van de scope kunnen een scenarioanalyse inzetten. 

Cultuurgroepen

De verschillende stakeholders zijn bijvoorbeeld de huidige en de nieuwe aanwas, de klanten en de aandeelhouders. Dit zijn allemaal groepen mensen met eigen culturen, denkwijzen en behoeftes. Inzicht in deze verschillende groepen is essentieel voor het inrichten van uw veranderproces.

Onderhoud

Onderhoud speciaal op houding en gedrag kan nog een tijd nodig zijn. Cultuur, houding en gedrag zijn gevoelig voor terugval. Wij verliezen dit niet uit het oog en hebben hiervvo een nazorgprogramma.

Voorwaarde

Met de stakeholders in contact blijven is randvoorwaardelijk!